Grootse plannen voor Plus Ultra Utrecht

Donderdag 13 april was de officiële start van de bouw van Plus Ultra Utrecht.
De ambities voor dit energieneutrale bedrijfsgebouw wat zijn hoog. Zo wordt er ingezet op een BREEAM-NL Outstanding certificering met BENG 2 <0.

De Groot en Visser
De Groot en Visser