Hoog bouwtempo bij Plus Ultra Utrecht met elementgevel

De bouw van het duurzame  hightech Plus Ultra in Utrecht is in volle gang.

De ambities voor dit energieneutrale life sciences gebouw – ontwikkeld door Kadans Science Partner geselecteerd door Universiteit Utrecht en Stichting Utrecht Science park – zijn enorm hoog. Zo wordt er ingezet op een BREEAM-NL Outstanding certificering met BENG 2 <0.
De elementgevels met PV en  speciaal ontwikkelde luifelconstructies en de vliesgevels die wij in opdracht van Goossen Te Pas in het ontwerp van Cepezed plaatsen, dragen er mede toe bij deze doelstelling te bereiken.

De gevelbekleding bestaat uit duurzaam en circulair hout van Soulwood.  Waarmee voor 65.867 kg CO2 is vastgelegd in 2023, wat gelijk staat aan het energiegebruik van bijna 80 huishoudens per jaar.
We zijn dan ook trots dat we hebben kunnen bijdragen aan het reduceren van CO2 door toepassing van dit product en hiervoor een award met certificaat hebben ontvangen.

De vele voordelen van een elementgevel

In Nederland worden in navolging van steden als Londen en New York steeds frequenter elementgevels toegepast. Elementgevels zijn volledig geprefabriceerde geveldelen die in een hoog tempo aan een gebouw worden gehangen. Naast het zeer hoge bouwtempo en de conditioneerde omstandigheden waaronder de elementen geproduceerd worden is dit type gevel zeer hoogwaardig tot 1000 pa. Ook de projectspecifieke technische eisen ten aanzien van thermische isolatie en geluid kunnen met dit geveltype gerealiseerd worden.  
Daarbij wordt de bouwplaats veel efficiënter doordat hier veel minder arbeid plaatsvindt en er geen steigers noodzakelijk zijn en stelt het je in staat om de esthetische visie van de architect uit te voeren.

Het ontwerp begint met een staalconstructie in 3D. De elementen worden in het model gezet en clashes worden getackeld waarna het model definitief wordt gemaakt voor uitvoering. Nadat de productiegegevens zijn gemaakt kan de productie beginnen.  

De productie vindt plaats op een uitgedachte productielijn waarbij de werkzaamheden op elkaar zijn afgestemd. Ieder station heeft zijn werkzaamheden en controlepunten waardoor de kwaliteit gewaarborgd wordt.  

Op de bouw worden uitsluitend nog de complete elementen met een kraan aan het gebouw gemonteerd. Van binnenuit worden de ankers gesteld en de onderlinge elementen gedicht.

Deel dit artikel

Nieuwe thuisbasis voor ABN AMRO

De nieuwe Wicona kozijnen en vliesgevels en de bestaande kozijnen die wij zullen upgraden en herplaatsen dragen mede bij aan de ambitie van ABN AMRO om met de herontwikkeling van hun kantoor te voldoen aan het klimaatakkoord van 2030.

Herontwikkeling voor Brainpark I

Op kantorenpark Brainpark I in Rotterdam wordt op de plek van een bestaand kantoorpand een plan ontwikkeld met ca. 614 woningen. De vliesgevels in de plint en de elementgevel in de woningen die wij zullen plaatsen, zullen zorgen voor een hoge transparantie.

De Groot en Visser
De Groot en Visser