Actieve inzet voor vermindering CO2-uitstoot

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! En zéker ook in wat door de organisatie zelf gedaan wordt. De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geven inzicht in de stappen die we als bedrijf kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren!

CO2-prestatieladder

Eind 2021 is gestart met stappen zetten voor certificering voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Die certificering staat gepland voor november dit jaar. De CO2-prestatieladder wordt ingezet als duurzaamheidsinstrument om de uitstoot te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als binnen de gehele keten. Een belangrijke stap voor dit certificaat is het inzichtelijk maken van de uitstoot in de eigen organisatie.

CO2-footprint

Ook het invullen van de CO2-footprint geeft inzicht en is daarmee belangrijk om te kijken waar nog meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. De volgende stap is dan het product: onze gevels. Maar daar zijn we al lang mee bezig! Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor duurzame gebouwen die bijdragen aan gezonde klimaatdoelstellingen.

Circulaire roadmap

De CO2-prestatieladder is een belangrijk vertrekpunt om de komende jaren materiaalgebruik en CO2 nog meer terug te dringen en te kijken welke duurzame innovaties daarvoor nodig zijn. Daarom zijn we sinds kort gestart met het schrijven van een circulaire roadmap. Op die manier wordt de hele keten gestimuleerd om bewust om te gaan met onze omgeving. Naar verwachting is de roadmap in 2023 klaar.

Deel dit artikel

Samen bouwen aan een mooiere wereld met duurzame gevels. Dát is wat ons drijft.

FloatingGardens is het eerste transformatieproject in Amsterdam Sloterdijk-centrum waarbij een bestaand kantoorpand plaats maakt voor een iconisch, energiezuinig én energieopwekkend gebouw.
Eind 2022 starten we met het plaatsen van kozijnen en vliesgevel in de 64 meter hoge woontoren en aansluitend in de daaronder gelegen Slotermeerschool en KDV.
Om het invallende zonlicht buiten te houden en daarmee het binnenklimaat aangenaam zal “ons zusje” Gevex zonwering plaatsen.

Van kerk tot appartementen

De kogel is door de kerk! De Sint-Leonarduskerk in Beek en Donk wordt getransformeerd tot 25 appartementen voor ouderen die in de laatste fase van hun leven zitten.
Om een aangename leefomgeving met daglicht te creëren voor de toekomstige bewoners zullen we in opdracht van VBW Realisatie grote ramen plaatsen die naadloos aansluiten bij de bestaande glas-in-lood ramen.

De Groot en Visser
De Groot en Visser