Actieve inzet voor vermindering CO2-uitstoot

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! En zéker ook in wat door de organisatie zelf gedaan wordt. De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geven inzicht in de stappen die we als bedrijf kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren!

CO2-prestatieladder

Eind 2021 is gestart met stappen zetten voor certificering voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Die certificering staat gepland voor november dit jaar. De CO2-prestatieladder wordt ingezet als duurzaamheidsinstrument om de uitstoot te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als binnen de gehele keten. Een belangrijke stap voor dit certificaat is het inzichtelijk maken van de uitstoot in de eigen organisatie.

CO2-footprint

Ook het invullen van de CO2-footprint geeft inzicht en is daarmee belangrijk om te kijken waar nog meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. De volgende stap is dan het product: onze gevels. Maar daar zijn we al lang mee bezig! Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor duurzame gebouwen die bijdragen aan gezonde klimaatdoelstellingen.

Circulaire roadmap

De CO2-prestatieladder is een belangrijk vertrekpunt om de komende jaren materiaalgebruik en CO2 nog meer terug te dringen en te kijken welke duurzame innovaties daarvoor nodig zijn. Daarom zijn we sinds kort gestart met het schrijven van een circulaire roadmap. Op die manier wordt de hele keten gestimuleerd om bewust om te gaan met onze omgeving. Naar verwachting is de roadmap in 2023 klaar.

Deel dit artikel

Nieuw leven voor een historische plek in Eindhoven

Met de realisatie van de BunkerToren heeft Eindhoven een nieuwe verrassende en hoogwaardige dynamiek gekregen. De gevelafwerking heeft hier een belangrijke bijdrage in.
Meagan Kerr van Powerhouse Company en Jan-Peter van Honk, projectleider bij De Groot & Visser, vertellen hoe het ontwerp en de keuze voor de Hueck gevels tot stand is gekomen.

Impression: Benthem Crouwel NACO

Herontwikkeling voor Lounge 1 Schiphol

Nu de werkzaamheden rond de verbouwing en vernieuwing van Vertrekhal 1 zijn afgerond, gaat Schiphol aan de slag met de herontwikkeling van Lounge 1.
Passagiers en duurzaamheid staan centraal in het nieuwe ontwerp van Benthem Crouwel NACO.
De herontwikkeling wordt uitgevoerd door ESAP, de bouwcombinatie van SPIE en Equans.
De Schüco vliesgevels die wij in opdracht van ESAP zullen plaatsen, zorgen voor veel lichtinval in de lounge.

De Groot en Visser
De Groot en Visser