Actieve inzet voor vermindering CO2-uitstoot

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! En zéker ook in wat door de organisatie zelf gedaan wordt. De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geven inzicht in de stappen die we als bedrijf kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren!

CO2-prestatieladder

Eind 2021 is gestart met stappen zetten voor certificering voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Die certificering staat gepland voor november dit jaar. De CO2-prestatieladder wordt ingezet als duurzaamheidsinstrument om de uitstoot te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als binnen de gehele keten. Een belangrijke stap voor dit certificaat is het inzichtelijk maken van de uitstoot in de eigen organisatie.

CO2-footprint

Ook het invullen van de CO2-footprint geeft inzicht en is daarmee belangrijk om te kijken waar nog meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. De volgende stap is dan het product: onze gevels. Maar daar zijn we al lang mee bezig! Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor duurzame gebouwen die bijdragen aan gezonde klimaatdoelstellingen.

Circulaire roadmap

De CO2-prestatieladder is een belangrijk vertrekpunt om de komende jaren materiaalgebruik en CO2 nog meer terug te dringen en te kijken welke duurzame innovaties daarvoor nodig zijn. Daarom zijn we sinds kort gestart met het schrijven van een circulaire roadmap. Op die manier wordt de hele keten gestimuleerd om bewust om te gaan met onze omgeving. Naar verwachting is de roadmap in 2023 klaar.

Deel dit artikel

Actieve inzet voor vermindering CO2-uitstoot

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! En zéker ook in wat door de organisatie zelf gedaan wordt. De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geven inzicht in de stappen die we als bedrijf kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren!

Veiligheid begint bij De Groot en Visser al aan de voorkant

Bij De Groot en Visser B.V. hechten we vanzelfsprekend veel waarde aan veilig werken. Afgelopen maand behaalden we de derde trede Veiligheidsladder (tegenwoordig wordt dit de Safety Culture Ladder genoemd). Een belangrijke stap waar wij met de hele organisatie aan werken om veiligheid een nog belangrijkere plaats in onze organisatie te geven.

Onderweg naar een nieuw station Ede-Wageningen

Pal naast het huidige station Ede-Wageningen wordt een nieuw en modern station gebouwd, terwijl het huidige in gebruik blijft. In opdracht van aannemerscombinatie EdesPoort zullen wij de gevels verzorgen.

De Groot en Visser
De Groot en Visser