Actieve inzet voor vermindering CO2-uitstoot

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! En zéker ook in wat door de organisatie zelf gedaan wordt. De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geven inzicht in de stappen die we als bedrijf kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren!

CO2-prestatieladder

Eind 2021 is gestart met stappen zetten voor certificering voor trede 3 van de CO2-prestatieladder. Die certificering staat gepland voor november dit jaar. De CO2-prestatieladder wordt ingezet als duurzaamheidsinstrument om de uitstoot te reduceren, zowel binnen de bedrijfsvoering als binnen de gehele keten. Een belangrijke stap voor dit certificaat is het inzichtelijk maken van de uitstoot in de eigen organisatie.

CO2-footprint

Ook het invullen van de CO2-footprint geeft inzicht en is daarmee belangrijk om te kijken waar nog meer energiebesparende maatregelen doorgevoerd kunnen worden. De volgende stap is dan het product: onze gevels. Maar daar zijn we al lang mee bezig! Samen met onze partners ontwikkelen we innovatieve oplossingen voor duurzame gebouwen die bijdragen aan gezonde klimaatdoelstellingen.

Circulaire roadmap

De CO2-prestatieladder is een belangrijk vertrekpunt om de komende jaren materiaalgebruik en CO2 nog meer terug te dringen en te kijken welke duurzame innovaties daarvoor nodig zijn. Daarom zijn we sinds kort gestart met het schrijven van een circulaire roadmap. Op die manier wordt de hele keten gestimuleerd om bewust om te gaan met onze omgeving. Naar verwachting is de roadmap in 2023 klaar.

Deel dit artikel

Elk gebouw vraagt om zijn eigen geveloplossing

Geen enkel gebouw is hetzelfde! Een standaard geveloplossing bestaat dan ook niet. Ons Techniek Team denkt graag met u mee over de gevel die het best bij uw gebouw past.
Zo bent u verzekerd van de beste systeemoplossing voor uw gevel!

Nieuwe thuisbasis voor ABN AMRO

De nieuwe Wicona kozijnen en vliesgevels en de bestaande kozijnen die wij zullen upgraden en herplaatsen dragen mede bij aan de ambitie van ABN AMRO om met de herontwikkeling van hun kantoor te voldoen aan het klimaatakkoord van 2030.

De Groot en Visser
De Groot en Visser