CO2-Prestatieladder 2024

Bewust omgaan met onze omgeving voor de generaties na ons; dat staat centraal in alles wat wij doen! De CO2 -prestatieladder en de CO2-footprint geeft ons inzicht in de stappen die we als bedrijf nog kunnen nemen om nóg duurzamer te presteren.

De Groot & Visser beschikt over het CO2-Prestatieladder trede 3 certificaat.

Onze duurzaamheidsdoelen

Wij zijn continu bezig om de CO2-emissie verder te verlagen. We willen met de doelen die we hebben gesteld voor CO2-reductie de komende jaren nog de volgende stappen zetten:

  • Vervanging voor duurzame voertuigen (deels elektrisch)
  • Inzet alternatieve brandstoffen (HVO100)
  • Investeren in zonnepanelen op locatie
  • Toepassen van snelloopdeuren in de productiehallen


Deze doelen staan beschreven in ons Energie Management actieplan.

Documenten 2024

De Groot & Visser communiceert halfjaarlijks intern en extern over haar CO2- en milieubeleid, CO2-footprint, reductiedoelstellingen en participatie bij keteninitiatieven.
De Groot en Visser
De Groot en Visser