Wonen, werken, leren en leven in de sluisbuurt in Amsterdam

Op een nu nog braakliggend terrein op het Zeeburgereiland in Amsterdam wordt een compleet nieuwe wijk gebouwd, Sluisbuurt.
Deze nieuwe wijk kenmerkt zich door een stedelijk karakter, maar dan met minder auto’s. Wonen, werken, leren, verblijven en bewegen staan centraal in deze wijk in wording. De specifieke stedenbouwkundige invulling van de Sluisbuurt, met afgewisseld torens en minder hoge gebouwen, geeft een grootstedelijke beleving.

Naast een mix van woningen, scholen, maatschappelijke voorzieningen, winkels en werkplekken worden er in Sluisbuurt 17 slanke woontorens tussen de 40 en maximaal 125 meter hoog gebouwd. Naast woningen met uitzicht op het water en waterland krijgen de woontorens ook publieke functies, zoals horeca en openbare dakterrassen en -tuinen.

J.P. van Eesteren is ontwikkelaar en bouwer van de eerste van deze 17 woontorens. De toren wordt ca. 100 meter hoog en is ontworpen door de Architekten Cie.
Het gebouw bestaat uit een hoogbouw deel en een laagbouwdeel, welke samen een binnentuin omsluiten.
De hoogbouw is modern en slank vormgegeven waarbij het silhouet gearticuleerd wordt door verticale schijven die naar boven toe verjongen. De laagbouw is horizontaal geleed en meer traditioneel van aard door de gekozen baksteenarchitectuur.

In nauwe samenwerking tussen de Architekten Cie, J.P. van Eesteren en De Groot & Visser is een hoogwaardige gevel uitgewerkt.
Medio 2022 zullen we starten met het plaatsen van ca. 4100 m2 kozijnen in de toren en ca. 1300 m2 kozijnen in de laagbouw, ca. 1200 m2 vliesgevels en ca. 4600 m2 custom made elementgevels. De borstwering in de toren bestaat uit gezeefdrukte glaspanelen.

Naar verwachting zal de woontoren medio 2024 gereed zijn en kunnen de eerste bewoners er hun intrek in nemen.

(Beeld: Absent Matter 2021)

Deel dit artikel

Binckhorst is volop in beweging

Binckhorst, een voormalig industrie- en bedrijventerrein aan de rand van Den Haag, is volop in beweging en wordt de komende jaren getransformeerd tot innovatief en duurzaam woon-/werkgebied.
Duurzaamheid en natuurinclusiviteit zijn dé speerpunten in de Binckhorst. Niet zo gek dus dat uitvoerend aannemer Waal na een intensief voortraject heeft gekozen voor De Groot & Visser als gevelleverancier!

De Groot en Visser
De Groot en Visser