Veiligheid begint bij De Groot en Visser al aan de voorkant

Bij De Groot en Visser B.V. hechten we vanzelfsprekend veel waarde aan veilig werken. Afgelopen maand behaalden we de derde trede Veiligheidsladder (tegenwoordig wordt dit de Safety Culture Ladder genoemd). Een belangrijke stap waar wij met de hele organisatie aan werken om veiligheid een nog belangrijkere plaats in onze organisatie te geven.

Gedragsdoelen

Binnen onze organisatie wordt het veiligheidsbewustzijn vergroot door iedereen in onze organisatie erbij te betrekken. Daarvoor hebben we een drietal gedragsdoelen opgesteld:

– Veiligheid kent geen tijd
– Veiligheid bespreek je met elkaar
– Veiligheid is vooruitzien

Er zijn tegels gemaakt van deze doelen met een korte uitleg en een icoon zodat iedereen bij De Groot en Visser zich deze doelen snel eigen kan maken.

Gouden regels

Verder hebben we acht veiligheidsregels opgesteld voor onze medewerkers om het veilig werken nog meer te bevorderen. Dat zijn de ‘acht gouden regels’. Veiligheid moet “tussen de oren” komen. Vorig jaar haalden we ook het certificaat VCA 2-ster; de derde trede van de SCL is daarop een belangrijke aanvulling.

Aan de voorkant

Veiligheid begint bij De Groot en Visser B.V. al aan de voorkant, voorafgaand aan de projecten: bij aanbestedingen nemen we al mee hoe we het werk veilig gaan uitvoeren. Maar ook in de rest van het traject heeft veiligheid continu onze aandacht. Dat geldt voor de werknemers en leidinggevenden, maar ook voor de directie. Zij neemt beslissingen over investeringen en dus ook over budgetten om middelen aan te schaffen om veilig te werken. Want veiligheid en veiligheidsbewustzijn is een zaak van ons allemaal.

Deel dit artikel

Elk gebouw vraagt om zijn eigen geveloplossing

Geen enkel gebouw is hetzelfde! Een standaard geveloplossing bestaat dan ook niet. Ons Techniek Team denkt graag met u mee over de gevel die het best bij uw gebouw past.
Zo bent u verzekerd van de beste systeemoplossing voor uw gevel!

Nieuwe thuisbasis voor ABN AMRO

De nieuwe Wicona kozijnen en vliesgevels en de bestaande kozijnen die wij zullen upgraden en herplaatsen dragen mede bij aan de ambitie van ABN AMRO om met de herontwikkeling van hun kantoor te voldoen aan het klimaatakkoord van 2030.

De Groot en Visser
De Groot en Visser