Overhoeks, een stadswijk in wording

De nieuwe stadswijk Overhoeks aan de noordzijde van het Amsterdamse IJ verandert in een trendy stedelijke wijk voor wonen, werken, restaurants, cafés en culturele voorzieningen.

Blok L bestaat uit een wooncomplex met 135 compacte woningen, 1 wijkbeheerderruimte en 2 commerciële ruimten van woningcorporatie Ymere. Onder het complex worden bergingen en een fietsenstalling gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen door Studio Ninedots en wordt – evenals blok B1, B2 (genaamd ‘de Berend’), J en K waar we ook respectievelijk de kozijnen, vliesgevels en elektrische zonwering mochten leveren en monteren – gebouwd door Dura Vermeer Bouw.

Eerder realiseerden we al de gevels van appartementencomplex Statendam, B*Mine toren, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, appartementengebouwen blok B1 en B2 ‘de Berend’, J en K in deze stadswijk in wording.

In opdracht van Dura Vermeer Bouw Midden West zullen we ook de gevels van blok L gaan realiseren en 576 kozijnen en 3 entreepuien leveren en monteren.
Het volume is in het midden samengeperst waardoor het complex “golft” en bijzonder dynamisch wordt; zo heeft het gebouw aan alle zijden vier verschillende gevels en vier bijzondere hoeken; een mooie uitdaging waar wij onze hand niet voor omdraaien.

In het voorjaar van 2022 zullen de bewoners van blok L hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe appartement.

Deel dit artikel

Binckhorst is volop in beweging

Binckhorst, een voormalig industrie- en bedrijventerrein aan de rand van Den Haag, is volop in beweging en wordt de komende jaren getransformeerd tot innovatief en duurzaam woon-/werkgebied.
Duurzaamheid en natuurinclusiviteit zijn dé speerpunten in de Binckhorst. Niet zo gek dus dat uitvoerend aannemer Waal na een intensief voortraject heeft gekozen voor De Groot & Visser als gevelleverancier!

De Groot en Visser
De Groot en Visser