Overhoeks, een stadswijk in wording

De nieuwe stadswijk Overhoeks aan de noordzijde van het Amsterdamse IJ verandert in een trendy stedelijke wijk voor wonen, werken, restaurants, cafés en culturele voorzieningen.

Blok L bestaat uit een wooncomplex met 135 compacte woningen, 1 wijkbeheerderruimte en 2 commerciële ruimten van woningcorporatie Ymere. Onder het complex worden bergingen en een fietsenstalling gerealiseerd. Het gebouw is ontworpen door Studio Ninedots en wordt – evenals blok B1, B2 (genaamd ‘de Berend’), J en K waar we ook respectievelijk de kozijnen, vliesgevels en elektrische zonwering mochten leveren en monteren – gebouwd door Dura Vermeer Bouw.

Eerder realiseerden we al de gevels van appartementencomplex Statendam, B*Mine toren, Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten, appartementengebouwen blok B1 en B2 ‘de Berend’, J en K in deze stadswijk in wording.

In opdracht van Dura Vermeer Bouw Midden West zullen we ook de gevels van blok L gaan realiseren en 576 kozijnen en 3 entreepuien leveren en monteren.
Het volume is in het midden samengeperst waardoor het complex “golft” en bijzonder dynamisch wordt; zo heeft het gebouw aan alle zijden vier verschillende gevels en vier bijzondere hoeken; een mooie uitdaging waar wij onze hand niet voor omdraaien.

In het voorjaar van 2022 zullen de bewoners van blok L hun intrek kunnen nemen in hun nieuwe appartement.

Deel dit artikel

Nieuwe thuisbasis voor ABN AMRO

De nieuwe Wicona kozijnen en vliesgevels en de bestaande kozijnen die wij zullen upgraden en herplaatsen dragen mede bij aan de ambitie van ABN AMRO om met de herontwikkeling van hun kantoor te voldoen aan het klimaatakkoord van 2030.

Herontwikkeling voor Brainpark I

Op kantorenpark Brainpark I in Rotterdam wordt op de plek van een bestaand kantoorpand een plan ontwikkeld met ca. 614 woningen. De vliesgevels in de plint en de elementgevel in de woningen die wij zullen plaatsen, zullen zorgen voor een hoge transparantie.

De Groot en Visser
De Groot en Visser