Brandwerendheid in de gevel. Hoe zit dat?

Het Bouwbesluit stelt strikte eisen op het gebied van brandveiligheid met als doel de kans op brand te verkleinen of te vertragen. Dit alles om de veiligheid van de bewoners of gebruikers te garanderen.

Ten aanzien van brand in de gevel zijn er verschillende normen van toepassing:

  • De brandklasse van het materiaal zelf of een combinatie van materialen: NEN-EN13501-1
  • De branddoorslag en -overslag in een gebouw (WBDBO): NEN 6068

Brandklassering van materialen in de gevel

Sinds 2003 hanteert Nederland de Europese brandklassering EN13501-1 met vijf verschillende klassen die lopen van A – F. Bij brandklasse A is er sprake van (bijna) onbrandbaar materiaal, terwijl het in klasse F om zeer brandbaar materiaal gaat.

Naast brandbaarheid wordt ook de mate van rookontwikkeling en brandende druppels meegenomen in deze klassering. In Nederland moet de gevel volgens het Bouwbesluit voldoen aan een brandklasse B. Voor glas en aluminium is dat geen probleem, want beide voldoen aan klasse A.

Brandwerende gevels

Als gevelbouwer is De Groot & visser gecertificeerd om brandwerende gevels en ramen te maken. Van belang is dat het systeemhuis, ofwel de profielleverancier (bijvoorbeeld Schüco Hueck of Kawneer), een getest certificaat heeft. Vrijwel alle systeemhuizen hebben testrapporten van aluminium gevels die 30 en 60 minuten brandwerend zijn.

Certificaat

Voor het produceren van brandwerende ramen en deuren heeft De Groot en Visser B.V. sinds 2019 een apart SKG-certificaat. Jaarlijks worden we gecontroleerd of we dat nog steeds goed doen. De Groot en Visser B.V. geeft ook advies over de uitvoering van brandwerende gevels. Wij kijken dan eerst of bijvoorbeeld het raam dat brandwerend moet worden de juiste afmetingen heeft of ontworpen is met materialen die zijn getest op brandwerendheid. Zo weet u zeker dat uw raam voldoet aan de gestelde eisen.

Deel dit artikel

Elk gebouw vraagt om zijn eigen geveloplossing

Geen enkel gebouw is hetzelfde! Een standaard geveloplossing bestaat dan ook niet. Ons Techniek Team denkt graag met u mee over de gevel die het best bij uw gebouw past.
Zo bent u verzekerd van de beste systeemoplossing voor uw gevel!

Nieuwe thuisbasis voor ABN AMRO

De nieuwe Wicona kozijnen en vliesgevels en de bestaande kozijnen die wij zullen upgraden en herplaatsen dragen mede bij aan de ambitie van ABN AMRO om met de herontwikkeling van hun kantoor te voldoen aan het klimaatakkoord van 2030.

De Groot en Visser
De Groot en Visser