Brandwerendheid in de gevel. Hoe zit dat?

Het Bouwbesluit stelt strikte eisen op het gebied van brandveiligheid met als doel de kans op brand te verkleinen of te vertragen. Dit alles om de veiligheid van de bewoners of gebruikers te garanderen.

Ten aanzien van brand in de gevel zijn er verschillende normen van toepassing:

  • De brandklasse van het materiaal zelf of een combinatie van materialen: NEN-EN13501-1
  • De branddoorslag en -overslag in een gebouw (WBDBO): NEN 6068

Brandklassering van materialen in de gevel

Sinds 2003 hanteert Nederland de Europese brandklassering EN13501-1 met vijf verschillende klassen die lopen van A – F. Bij brandklasse A is er sprake van (bijna) onbrandbaar materiaal, terwijl het in klasse F om zeer brandbaar materiaal gaat.

Naast brandbaarheid wordt ook de mate van rookontwikkeling en brandende druppels meegenomen in deze klassering. In Nederland moet de gevel volgens het Bouwbesluit voldoen aan een brandklasse B. Voor glas en aluminium is dat geen probleem, want beide voldoen aan klasse A.

Brandwerende gevels

Als gevelbouwer is De Groot & visser gecertificeerd om brandwerende gevels en ramen te maken. Van belang is dat het systeemhuis, ofwel de profielleverancier (bijvoorbeeld Schüco Hueck of Kawneer), een getest certificaat heeft. Vrijwel alle systeemhuizen hebben testrapporten van aluminium gevels die 30 en 60 minuten brandwerend zijn.

Certificaat

Voor het produceren van brandwerende ramen en deuren heeft De Groot en Visser B.V. sinds 2019 een apart SKG-certificaat. Jaarlijks worden we gecontroleerd of we dat nog steeds goed doen. De Groot en Visser B.V. geeft ook advies over de uitvoering van brandwerende gevels. Wij kijken dan eerst of bijvoorbeeld het raam dat brandwerend moet worden de juiste afmetingen heeft of ontworpen is met materialen die zijn getest op brandwerendheid. Zo weet u zeker dat uw raam voldoet aan de gestelde eisen.

Deel dit artikel

Bouw nieuw eenheidsbureau van start

De Schüco kozijnen en vliesgevels die we in opdracht van hoofdaannemer BAM Bouw en Techniek voor het eenheidsbureau zullen engineeren, produceren en monteren zorgen voor veel lichtinval en een goede isolatie wat bijdraagt aan een prettige werkomgeving.

De kracht van samenwerking

Innovaties in de bouw ontstaan door kennis en ervaring samen te brengen!
Samen met MVSA, Egde, Vorm en Holland Composites ontwikkelden we de gevel voor The Pulse. Hoogwaardige architectuur waarbij duurzaamheid voorop staat. Met het meest optimale bouwproces dat u zich kunt indenken. Zo zorgen we sámen voor een zo laag mogelijke CO2-impact van gebouwen.
Dát is de kracht van samenwerking!

Door samenwerking ontstaan de mooiste innovaties!

In samenwerking met Holland Composites ontwikkelde De Groot & Visser de BicoSkin.
BicoSkin is het nieuwe, duurzame alternatief voor uw hoogbouwgevel: dunner en lichter dan een traditionele gevel en gemaakt van Duplicor 100% biobased en gerecycled materiaal. Dit concept wordt toegepast bij het Icoon op de Zuidas The Pulse of Amsterdam.

De Groot en Visser
De Groot en Visser